دست‌بند منجوق میوکی با آویز دم ماهیدست‌بند منجوق میوکی با آویز دم ماهیدست‌بافتی زیبا با با آویز طلا دم ماهی، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن6,000,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح سپید و سیاهدست‌بند منجوق میوکی - طرح سپید و سیاهدست‌بافتی زیبا با طرح سپید و سیاه، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن5,500,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح فرشدست‌بند منجوق میوکی - طرح فرشدست‌بافتی زیبا با طرح فرش، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن4,500,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح دلدست‌بند منجوق میوکی - طرح دلدست‌بافتی زیبا با طرحی از قلب، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن5,000,000 ریال