دست‌بند منجوق میوکی - طرح فرش

دست‌بافتی زیبا با طرح فرش، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن

  • دست‌بند منجوق میوکی - طرح فرش
  • دست‌بند منجوق میوکی - طرح فرش
4,500,000 ریالدست‌بافتی زیبا با طرح فرش، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن29 بازدید
دست‌بند منجوق میوکی با آویز دم ماهیدست‌بند منجوق میوکی با آویز دم ماهیدست‌بافتی زیبا با با آویز طلا دم ماهی، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن6,000,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح سیلکدست‌بند منجوق میوکی - طرح سیلکدست‌بافتی زیبا با طرح سیلک، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن5,500,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح سپید و سیاهدست‌بند منجوق میوکی - طرح سپید و سیاهدست‌بافتی زیبا با طرح سپید و سیاه، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن5,500,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح دلدست‌بند منجوق میوکی - طرح دلدست‌بافتی زیبا با طرحی از قلب، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن5,000,000 ریال