دست‌بند منجوق میوکی - طرح سپید و سیاه

دست‌بافتی زیبا با طرح سپید و سیاه، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن

  • دست‌بند منجوق میوکی - طرح سپید و سیاه
  • دست‌بند منجوق میوکی - طرح سپید و سیاه
5,500,000 ریالدست‌بافتی زیبا با طرح سپید و سیاه، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن34 بازدید
دست‌بند منجوق میوکی با آویز دم ماهیدست‌بند منجوق میوکی با آویز دم ماهیدست‌بافتی زیبا با با آویز طلا دم ماهی، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن6,000,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح سیلکدست‌بند منجوق میوکی - طرح سیلکدست‌بافتی زیبا با طرح سیلک، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن5,500,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح فرشدست‌بند منجوق میوکی - طرح فرشدست‌بافتی زیبا با طرح فرش، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن4,500,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح دلدست‌بند منجوق میوکی - طرح دلدست‌بافتی زیبا با طرحی از قلب، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن5,000,000 ریال