دست‌بند منجوق میوکی با آویز دم ماهی

دست‌بافتی زیبا با با آویز طلا دم ماهی، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن

  • دست‌بند منجوق میوکی با آویز دم ماهی
  • دست‌بند منجوق میوکی با آویز دم ماهی
6,000,000 ریالدست‌بافتی زیبا با با آویز طلا دم ماهی، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن وزن: ۲٠٠ سوت36 بازدید
دست‌بند منجوق میوکی - طرح سیلکدست‌بند منجوق میوکی - طرح سیلکدست‌بافتی زیبا با طرح سیلک، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن5,500,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح سپید و سیاهدست‌بند منجوق میوکی - طرح سپید و سیاهدست‌بافتی زیبا با طرح سپید و سیاه، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن5,500,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح فرشدست‌بند منجوق میوکی - طرح فرشدست‌بافتی زیبا با طرح فرش، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن4,500,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح دلدست‌بند منجوق میوکی - طرح دلدست‌بافتی زیبا با طرحی از قلب، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن5,000,000 ریال