دست‌بند منجوق میوکی - طرح سیلک

دست‌بافتی زیبا با طرح سیلک، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن

  • دست‌بند منجوق میوکی - طرح سیلک
  • دست‌بند منجوق میوکی - طرح سیلک
5,500,000 ریالدست‌بافتی زیبا با طرح سیلک، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن16 بازدید
دست‌بند منجوق میوکی با آویز دم ماهیدست‌بند منجوق میوکی با آویز دم ماهیدست‌بافتی زیبا با با آویز طلا دم ماهی، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن6,000,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح سپید و سیاهدست‌بند منجوق میوکی - طرح سپید و سیاهدست‌بافتی زیبا با طرح سپید و سیاه، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن5,500,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح فرشدست‌بند منجوق میوکی - طرح فرشدست‌بافتی زیبا با طرح فرش، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن4,500,000 ریال
دست‌بند منجوق میوکی - طرح دلدست‌بند منجوق میوکی - طرح دلدست‌بافتی زیبا با طرحی از قلب، ساخته شده از منجوق میوکی ژاپن5,000,000 ریال